Kerkdienst 3 oktober 2021


03-10-2021 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. G. Wessels

3e zondag van de herfst, 3 oktober 2021, Winsum 

INTREDE
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.
INTOCHTSLIED: Psalm 121: 1 t/m 4.
GROET
BEMOEDIGING
GEBED VAN TOENADERING
KYRIE ELEISON: GEBED
GLORIA: Lied 704: 3. Lof, eer en prijs zij God.
GEBED VAN DE ZONDAG

DE HEILIGE SCHRIFT
LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT: Deuteronomium 10,12-22
ANTWOORDPSALM: Psalm 8: 1, 3, 5, 6.  
LEZING UIT HET EVANGELIE: Marcus 10,1-16
ACCLAMATIE: Lied 339f
PREEK
GELOOFSBELIJDENIS: Lied 838: 1, 2, 4. 

GEBEDEN EN GAVEN
DANKGEBED, VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER

ZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: Lied 416: 1 t/m 4. 
ZEGEN

Collecte: Save the Children

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl