Wolkom, welkom

Dit is úse nije webside. Wy wolle besykje it as in ferlengstik te meitsjen fan ús gemeente, in plak wer't we ús leden en folgers ynformeare kinne en extra tagong oan te biede nei it wrald wiide web (WWW). Wy wolle besykje de minsken fertrouwd te meitsjen mei ús side, sadat se ek mogelik oare siden doare te bruken. As jimme saken misse op ús side dan heare we dat graach. It leafst heare we dat fia it kontakt formulier op de Kontakt-pagina.

Vervolg & vertaling

Dit is onze nieuwe website. We willen proberen er een verlengstuk van onze gemeente van te maken, een plek waar we onze leden en volgers kunnen informeren en extra toegang bieden tot het Wereld Wijde Web (WWW). We willen proberen mensen vertrouwd te maken met onze site, zodat ze ook andere sites durven gebruiken. Mocht u iets op onze site missen, dan horen wij dat graag van u. Dit horen wij graag via het contactformulier op de Contact-pagina of per e-mail aan ons secretariaat.

Sinds november 2020 is de website opnieuw gemaakt en voorzien van automatische actualisatie. Door deze mechanismen en het gemakkelijk wijzigen en op meerdere manieren dezelfde informatie te gebruiken, denken wij onze leden en volgers beter van dienst te kunnen zijn. De belangrijkste redenen om onze website meer te gebruiken zijn in de volgende pagina opgesomd.
> Lees hier. (wordt gemaakt)

Namens de Webredactie

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl