Werkgroepen

Wat zou jij voor de kerk/gemeente kunnen betekenen?
Wij als streekgemeente Lank Meamert zijn op zoek naar mensen die hun talenten voor de gemeente willen inzetten in wat voor dan vorm ook. Dat kan binnen of buiten de kerkenraad. Bedenk dat vele handen het werk lichter maken. Wij denken dan bijvoorbeeld aan diaconaal/pastoraal werk, jeugdwerk, speciale commissies voor eredienst en andere activiteiten, enz.

Ben jij:

Laat het ons, predikant en/of secretariaat, weten. Zie voor contactgegevens onder aan de pagina
We horen graag van je.

Bekijk hier onder de verschillende werkgroepen:

Liturgie commissie

Bijzondere diensten worden vaak voorbereid door de liturgiecommissie. Het doel van deze commissie is om door middel van teksten, liederen, muziek en bloemschikking van de eredienst een verantwoord liturgisch geheel te maken. We houden daarin rekening met het kerkelijk jaar. Hoogtepunt hiervan is de Paascyclus.


Lees verder  

Cantorij

Laudate omnes gentes
Dit is onze cantorij welke haar medewerking verleent aan minimaal zeven diensten per jaar. Hoogtepunt in het kerkelijk jaar het Paasfeest. Dit begint met Palmpasen. 

Lees verder  

Samenwerking Anna Tsjerke Winsum

Vanaf 1978 is er in Winsum een samenwerking met de Anna Tsjerke in Winsum, welke langzaam maar zeker is uitgebreid.

Lees verder

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl