Cantorij

Laudate omnes gentes
Dit is onze cantorij welke haar medewerking verleent aan minimaal tien diensten per jaar. Hoogtepunt in het kerkelijk jaar is het Paasfeest. Dit begint met Palmpasen. Via Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag loopt het uit op Pasen. De cantorij  heeft ook met Pinksteren en de gedachtenis dienst een belangrijke rol in de liturgie.

Kwaliteit en beleving

De cantorij heeft een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit en beleving van de vieringen. Dit is de, nu al weer jarenlange, ervaring van onze kerkgangers (wel of niet gemeenteleden). Het is mede aan de cantorij te danken dat er in onze gemeente geregeld nieuwe liederen gezongen worden. Dit verlevendigt de vieringen en houdt ze bij de tijd. Sinds januari 2022 is Martijn van Dongen de dirigente.  Daarvoor was Simon Bouma ruim 12 jaar de dirigent. Hij had het stokje in 2009 overgenomen van Annalies Woudstra die sinds de oprichting in 1993 de leiding heeft gehad.

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl