Kerkbladen

In onze gemeente verschijnen twee kerkbladen:

It Tsjerkebarren:
bevat gemeentenieuws uit onze Protestantse Gemeente “Lank Meamert” en de Anna Tsjerke Winsum.

De Kerkklok:
Hierin leest u ook wat er speelt in buurgemeenten in onze regio. Vanouds hebben veel gemeenteleden een abonnement op dit blad.

Namens de Protestantse Gemeente zitten Annalies Woudstra en Brigitte Greidanus in de redactie van It Tsjerkebarren. Annalies Woudstra heeft namens de kerkenraad de eindredactie voor wat er als berichtgeving in de kerkbladen komt. Kopij wordt aangeleverd door Sjoukje Terpstra voor Baard, Annalies Woudstra voor Easterlittens en Ida Bouwma voor Winsum. Het is de verantwoordelijkheid van alle kerkenraadsleden dat gemeentenieuws voor publicatie wordt doorgegeven.

Klik hier voor de nieuwste versie van Kerkblad It Tsjerkebarren

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl