Ledenadministratie

Easterlittens: Annalies Woudstra, 06 11927666
Baard:            Leendert Brouwer,   0517-342 295
Winsum:        Douwe Namminga,  0517-341 962

E-mail: secretariaat@lankmeamert.nl

Ten slotte….
Mocht u naar aanleiding van alles wat u gelezen hebt vragen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij uw kerkenraad of predikant.

Namens de kerkenraad,
Streekgemeente Lank Meamert

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl