ANBI

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI (algemeen nut beogende instellingen).

Onze kerken beschikken over ANBI status.
Klik op een link voor het bekijken van de betreffende ANBI status: (vernieuwd juli 2023)

 

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl