Samenwerking Anna Tsjerke Winsum

Vanaf 1978 is er in Winsum een samenwerking met de Anna Tsjerke in Winsum, welke langzaam maar zeker is uitgebreid.

Gezamenlijk

Kerkdiensten
Tegenwoordig zijn er 16 gezamenlijke diensten per jaar waarvan 8 in de Anna Tsjerke plaatsvinden en 8 in één van de kerkgebouwen van Lank Meamert, vier in de Maria kerk in Winsum, vier in de St. Gertrudiskerk in Baard of de St. Margrytkerk in Easterlittens. Om en om gaat een predikant van Lank Meamert of de Anna Tsjerke voor.

Jeugdwerk
Jeugdwerk, winterwerk en de toerusting hiertoe is gezamenlijk.

Vergaderingen
Sinds de oprichting van de gemeente Lank-Meamert vergaderen de kerkenraden twee keer per jaar gezamenlijk. Doel is om er gezamenlijk voor te zorgen dat het kerkelijk leven in Winsum, Baard en Easterlittens gestimuleerd wordt en zoveel mogelijk kwaliteit behoudt. 

Samenwerken

In ontmoeting met elkaar hopen we ons bewust te worden van datgene wat ons bindt en waarin wij elkaar verrijken.

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl