Over Lank Meamert

De Protestantse gemeente Lank Meamert is resultaat van de jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens als streekgemeente Lank Meamert, welken per 2023 samen zijn gefuseerd tot één gemeente. 

Tussen Winsum en Easterlittens liggen o.a.de terpen Langwerd, Hokwert en Meamert. Een samenvoeging van deze drie namen, heeft de naam “Lank Meamert” opgeleverd.

Onze kerken

Onze gemeente maakt gebruik van 3 prachtige kerken, namelijk:

Geschiedenis

De streekgemeente Lank Meamert is ontstaan in 2006 als logisch gevolg van de jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Oosterlittens als combinatie. Deze combinatie kwam tot stand op 1 januari 1977. Per 2023 zijn de kerken gefuseerd tot 1 Protestantse Gemeente.

Lees verder

Begraafplaatsen

Bij onze 3 kerken in Baard Easterlittens en Winsum beschikken we over begraafplaatsen rondom de kerken.

Baard
Easterlittens (voorlopige link)
Winsum (voorlopige link)
 

Achtergronden kerkelijk jaar

Via dit deel geven wij u graag meer inzicht over de achtergronden van het kerkelijk jaar. Zoals Pasen.

Lees verder

ANBI status

Onze kerken beschikken over de ANBI status. Dit houdt in.... 

Lees verder

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl