Winterwerk 2022-2023

Beste mensen uit Winsum, Baard, Easterlittens, Spannum, Iens en waar u ook maar vandaan komt.

In de afgelopen periode van twee jaar hebben we ondervonden hoe belangrijk normale contacten zijn. Dat geldt voor de maatschappij en dat geldt zeker ook voor de kerk. Helaas, corona is nog altijd niet uit de lucht. Toch hebben we gemeend opnieuw een winterprogramma te moeten maken, juist omdat contacten zo belangrijk zijn. Natuurlijk gaat het dan om de contacten met elkaar. Maar de kerk weet al eeuwen lang ook van contacten die de basis vormen van een zinvol leven en een zekere toekomst ook in tijden van de ene na de andere crisis. Die contacten hadden altijd iets te maken met haar omgang met een levend boek. Daaruit werden allerlei activiteiten ontplooid. En dat gebeurt nog altijd. Bij alle winterwerk activiteiten is werkelijk iedereen welkom. Het is pas een echte activiteit wanneer jij actief mee doet. Weet je welkom.

Vriendelijke groet,
ds. Klaas van Marrum
namens de commissie Winterwurk 2022-2023 van de gezamenlijke kerken
 

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl