Huisbezoek

Het huisbezoek is per dorp georganiseerd.

Bezoekcommissies

Voor Baard
Contactpersoon Mw. S. Terpstra, tel. 0517-341481

Voor Easterlittens
Contactpersoon: Neeltje van der Woude

Voor Winsum
Er geldt een indeling in 2 wijken:
Wijk 1:
Kleasterdyk, Skâns, Hegeterp, PW Leane, Mied’igge, Brêgebuorren, Spannumerdyk, Skyldumerreed, Weakens en Franeker.
Contactpersoon: Durkje Hoekstra, Telefoon 0517-341828.
Bezoekdames: Jankenies Hiemstra, Gré Pruiksma en Durkje Hoekstra

Wijk 2:
Fikarusleane, IJsbaanstrjitte, Sulverstrjitte, Nije Herne, De Haven,’t Heechhout, St. Japiksdyk, De Omrin, Boskdyk, Froonackerdyk, Meamerterdyk, Koaidyk, Tsjerkebuorren, Trije Kéningen, Molepaed, De Terp.
Contactpersoon: Ida Bouwma, Tel. 0517-341952
Bezoekdames: Akke Sieswerda en Ida Bouwma

Copyright 2023: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl