Kerkdienst 10 oktober 2021


10-10-2021 9.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. J. Hilverda

Liturgie voor de dienst van de streekgemeente Lank Meamert
op zondag 10 oktober 2021, de 4e van de herfst,
om 9.30 uur in de Sint Magrietkerk in Easterlittens
Voorganger ds. Jurjen Hilverda, organist Harm Westra,
ouderling van dienst Klaas Wijnia, diaken Annalies Woudstra, koster Pieter van Gunst
 
Orgelspel
Woord van welkom
Aansteken kaarsen
VOTUM
We zijn hier samen gekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen
Hierna gaan we staan
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer.   
Amen
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Psalm 100
KYRIE en GLORIA
* Lied 146c : 1,2,5 ‘Alles wat adem heeft love de Here’
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT
De HEER zal bij u zijn 
Zijn Geest in ons midden
Thoralezing Deuteronomium 15,1-11* Lied 845 ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ 
Evangelielezing Marcus 10,17-27
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
Prediking en Orgelspel
* Lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’
 
GEBEDEN, dankgebed, voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
INZAMELING van de gaven en mededelingen
* Lied 993 ‘Samen op de aarde’
ZEGEN
 
 
AGENDA
Maandagavond:  cursus meditatie in de Mariakerk, 19.30-20.30 uur
Dinsdagavond:  gemeenteavond Lank Meamert in Mariakerk, 20.00 uur
Donderdagavond: inspiratiecafé in Baard, 20.00 uur
Zondagavond 17 oktober:  avondgebed in de Mariakerk, 19.30-20.15 uur
 
Collecte: eigen Diaconie

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl