Vesperdienst 17 oktober 2021


17-10-2021 19.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Vesperdienst

Avondgebed op zondag 17 oktober 2021 om 19.30 uur in de Mariakerk van Winsum
 
 
Orgelspel - De Paaskaars brandt
 
Welkom en inleiding
 
* Lied 244 : 1,2,3 ‘Nu is de dag ten einde’
 
Kyriëgebed: elke bede besluiten we met een gezongen Heer ontferm U:
* lied 367d ‘Kyrie eleison’
 
* Lied 117d ‘Laudate omnes gentes’
Verblijdt u, alle volken, verblijdt u in de Heer,
Verblijdt u alle volken en looft God altijd weer.
 
1e Schriftlezing: Psalm 4 
‘In vrede leg ik mij neer’
 
* Lied 256 ‘Bleib mit deiner Gnade bei uns’
Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.
 
2e Schriftlezing  Marcus 10,42-45
‘De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’
 
Een korte overweging
 
* Lied 568a  ‘Ubi caritas’
Vertaling: ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God.’
 
* Lied 598 ‘Dans nos obscurités’
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
 
Tijdens het zingen van dit lied is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
 
 
Moment van inkeer en verstilling (duur: 5 minuten)
Enige aanwijzingen om deze STILTE te gebruiken:    
            Ontspan je, en probeer je thuis te voelen, zoals dat mag bij de Vader
            thuis. Moet je hoesten, doe dat gerust.
            *      Bid voor wat er zondermeer in je opkomt.
            *      Ben je tevreden, wees dankbaar.
            *      Ben je verdrietig, geef het uit handen. 
            *      Ben je bang, aanvaard het feit dat ‘zijn liefdevolle armen’   
                    onder ons zijn:  God is nabij.
            *      Ga in gedachten de dag na, alles wat je hebt gedaan,
                    gezegd of gedacht. Als je dat doet, zullen er aanleidingen zijn
                    om te danken, om schuld te belijden en om dingen los te laten.
                    Gebeden voor anderen zullen bij je opkomen.
 
Afsluitend gebed
 
* Avondlied 253 ‘De zon daalt in de zee’
 
Zegen
 
Muziek
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl