Kerkdienst 7 maart 2021


07-03-2021 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Oculi
3e zondag veertigdagentijd

Kindernevendienst: Heilig huis
Collecte: KIA Libanon

~De 3e zondag van de Veertigdagentijd~
Liturgie voor de dienst van de PKN-Streekgemeente Lank Meamert
op 7 maart 2021 om 9.30 uur in de Mariakerk te Winsum
De Latijnse naam van deze zondag ‘Oculi’ is ontleend aan Psalm 25,15:
‘Oculi mei semper ad Dominum - Mijn ogen zijn bestendig op de Heer’
 
~ VOORBEREIDING ~

Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest  
Amen
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer     
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft            
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’
SMEEKGEBED
* Lied 547 : 2,3 ‘Met de boom des levens’
 
~ DIENST VAN HET WOORD ~

GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG
…. in deze veertig dagen en heel ons leven.  Amen
Thoralezing Exodus 20,1-17
* Lied 540 ‘Het waren tien geboden’
Evangelielezing Johannes 2,13-22
* Lied 339b ‘U komt de lof toe’
Overdenking
Orgelspel
* Lied 544 : 1,2,3 ‘Christus naar wie wij heten’
 
~ DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN ~
 
Dankgebed, voorbeden, stilte, lied 369b ‘Onze Vader’
Mededelingen en bestemming collecte
* Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’
Zegen        
Orgelspel                             

Aan deze dienst werkten mee:
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, ouderling van dienst: Knillis Visser, diaken: Neeltje van der Woude, organist: Dirk van Mourik, zang: Jolanda Poelstra en René Venema, kosters: Jan en Jolanda Poelstra, liturgische schikking: Annet Hankel

Liturgische schikking:
De vreemdeling onderdak bieden

 
‘ Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op ’
 Mattheüs 25:35
 
Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis.
Vandaar dat we bij de opening van het hart een nestje met eieren leggen. Dit nestje is een warme en veilige thuisplaats.
In de vazen zijn grote bloembladeren geplaatst. Een blad dat als een dak kan
dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangen we kleine flesjes met paarse bloementjes. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid van het blad. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.
 

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl