Kerkdienst 25 februari 2024


25-02-2024 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

2e zondag veertigdagentijd

Reminiscere 2024
Liturgie voor de dienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
(Winsum-Baard-Easterlittens)
op 25 februari 2024  - de 2e zondag van de Veertigdagentijd - 
om 9.30 uur in de Mariakerk te Winsum
De Latijnse naam van deze zondag ‘Reminiscere’ betekent ‘Gedenk’
en is ontleend aan psalm 25,6: ‘Denk aan uw barmhartigheid’
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Kees Stal, ouderling van dienst: Knillis Visser, diaken: Frits Sieswerda, leiding kindernevendienst: Ida Aalbers, kosters: Jan en Jolanda Poelstra, liturgische schikking: Annet Hankel
 
~ VOORBEREIDING ~
 Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest
Amen
We gaan staan
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer 
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft            
GEBED VAN TOENADERING
* Psalm 25 : 1,2 ‘Heer, ik hef mijn hart en en handen’
SMEEKGEBED
* Lied 547 : 1,2,3 ‘Met de boom des levens’
Project Kind op Zondag ‘Wat goed dat jij er bent!’
* Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’
Kindernevendienst

~ DIENST VAN HET WOORD ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG
Profetenlezing Jeremia 18,1-12; 19,1-2.10-13
* Lied 177 ‘Daar komt de man uit Anatot’
Evangelielezing Marcus 9,2-10
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
Overdenking
Orgelspel
* Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
De kinderen komen weer terug
* Projectlied refrein en couplet (25 februari projectboekje blz.8,9) melodie: Lied 539
  
~ DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN ~
 Dankgebed, voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en Inzameling van de gaven
* Lied 544 : 1,3,5  ‘Christus naar wie wij heten’
Wegzending en zegen
* Amen (3x)
 
                                                  
 
 
 

Veertigdagenboekje
Collecte: Schuldhulpmaatje

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl