Liturgische schikking Palmpasen


24-03-2024

Basis van de schikking
We zijn voor de schikking uitgekomen op de bolvorm. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft.
 

Palmzondag 24 maart: lezing Jeremia 4:19-5:1
‘... kijk om je heen (...) of er iemand is die rechtvaardig
handelt, die naar eerlijkheid streeft.’

 
Schikking
De symbolische schikking is een alternatieve
palmpasenstok. In plaats van een broodhaantje
wordt de bol op de stok geplaatst. De palmpasenstok
symboliseert op deze manier het kruis
dat gedragen wordt om de aarde te redden.
 
 
Kernwoorden: feest, hosanna, intocht, vooruitkijken
naar de Goede Week.
 
Meditatieve tekst
 
Hosanna!
Roept het volk.
De twaalf
juichen, vrezen
verraden.
Levende aarde.

 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl