Arme Kant van Fryslân


06-11-2022 9.30 uur Mariakerk Winsum

De Arme Kant van Fryslân (AKF) – een samenwerking van PKN-en RK diakenen, caritas-bestuurders, voorgangers en diaconale werkers, pleit voor een rechtvaardig sociaal beleid waarbij mensen tot hun recht komen en niet afhankelijk hoeven te zijn van liefdadigheid en voedselverstrekking. Onderwerpen waarover wordt nagedacht zijn o.a.: de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, betaalbare huisvesting en basisinkomen. Kennis ervaring worden gebundeld om de stem van mensen in armoedesituatie te versterken. De AKF ondersteunt plaatselijke en regionale initiatieven van kerken en werkt samen met de Raad van kerken in Fryslân. Uw bijdrage wordt gebruikt om het werk van de AFK mogelijk te maken.

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl