Budgetmaatje Fryslân


17-09-2023 9.30 uur Mariakerk Winsum

Er is in toenemende mate sprake van problematische schulden. Volgens recent onderzoek zijn één miljoen Nederlanders niet in staat hun maandelijkse rekeningen te betalen en zijn daarnaast ongeveer vijf miljoen Nederlanders niet in staat om onverwachte inkomensdalingen op te vangen. Naar verwachting zal het aantal mensen met problematische schulden als gevolg van de corona-crisis verder stijgen. Deze mensen hebben naast professionele hulpverlening ook behoefte aan concrete aanvullende en morele steun bij hun financiële problemen. Budgetmaatjes, onder andere uit PKN en RK kerken, kunnen deze steun bieden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de coördinatie van het project en voor ondersteuning van de Friese maatjes en is opgezet vanuit de samenwerking van de PKN Classis Fryslân, de Arme Kant Fryslân en Solidair Friesland.

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl