Fries Vredesplatform


31-03-2024 9.30 uur Mariakerk Winsum

Solidair Friesland, Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk, geeft het geloof handen en voeten door zich in te zetten voor een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving voor iedereen. Dat doen wij samen met vrijwilligers: mensen voor mensen.
Solidair Friesland staat voor ‘geloven op maandag’. Geïnspireerd door de Bijbel en het katholieke sociale denken, inspireren en begeleiden wij vrijwilligers om elke dag opnieuw mensen voor mensen te zijn. Dat doen we vanuit gelijkwaardigheid: we vragen eerst wat de ander nodig heeft en werken vervolgens samen aan oplossingen. Mensen hebben andere mensen nodig. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Juist voor die mensen wil Solidair Friesland er zijn. Daarom hebben wij speciaal aandacht voor vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn, mensen met schulden, kinderen die opgroeien in armoede, jongeren die een maatje missen, jongeren met een beperking en ex-gedetineerden. Onze projecten draaien deels op vrijwilligers, die zich voor korte of langere tijd aan ons binden. Solidair Friesland motiveert, schoolt en ondersteunt deze vrijwilligers. Ook stagiaires van verschillende opleidingen leveren een bijdrage aan ons werk. Daarnaast trekken wij op met kerken en andere organisaties die zich inzetten voor dezelfde doelen.

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl