Maatjes project ex-gedetineerden


09-06-2024 9.30 uur St Magrytkerk Easterlittens

Vanuit justitiële inrichtingen vestigen mensen zich na hun detentie in onze provincie. Om een zinvol bestaan op te bouwen en terugval in criminele activiteiten te voorkomen is een sociaal netwerk van cruciaal belang. Vaak gaat het om het opdoen van nieuwe contacten en het onderhouden van contact met een positief sociaal netwerk in de omgeving. Samen met reclassering, justitiële instellingen en stichting Exodus werken we na de detentieperiode samen met ex-gedetineerden aan de opbouw van dat sociaal netwerk in de nieuwe woonplaats. Uw bijdrage wordt gebruikt om dit maatjesproject mogelijk te maken. Dit is een samenwerkingsproject van PKN Classis Fryslân en Solidair Friesland.

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl