Maatjesproject en ExodusNazorggroep gedetineerden


28-05-2023 9.30 uur St Magrytkerk Easterlittens

Maatjesproject en Exodus-Nazorggroep is een samenwerkingsproject van de PKN classis Fryslân, Solidair Friesland en Exodus Nederland. Voor ex-gedetineerden levert de terugkeer in de samenleving veelal problemen op. Aanvullend op professionele zorg en reclassering zetten vrijwilligers zich in t.b.v. ex-gedetineerden en hun partners en gezinnen. Het project “Maatjesproject en nazorg ex-gedetineerden” draagt door de vrijwillige inzet van maatjes bij aan de resocialisatie van ex-gedetineerden. Uw bijdrage wordt gebruikt om het ‘Maatjesproject en nazorg exgedetineerden’ mogelijk te maken.

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl