Netwerk Nieuwkomers


21-04-2024 9.30 uur St. Gertrudiskerk Baard

Voor nieuwkomers zijn sociale contacten belangrijk om te integreren. Het biedt kans om de taal te leren en bekend te worden met de gebruiken en gewoontes van de nieuwe omgeving. Voor Nederlanders is contact met nieuwkomers een verbreding van hun wereld. Het is voor beiden verrijkend. Vanuit het maatjesconcept worden nieuwkomers gekoppeld aan Nederlanders. Met als doel elkaars leefwereld te leren kennen, talenten te ontdekken en te ontwikkelen en door samen op te trekken het vergroten van het sociaal netwerk en de betekenis voor de omgeving. Uw bijdrage wordt gebruikt om dit project mogelijk te maken. Dit is een samenwerkingsproject van PKN Classis Fryslân en Solidair Friesland.

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl