Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân


18-06-2023 9.30 uur St. Gertrudiskerk Baard

De boeren staan dicht bij het leven en de schepping en proberen deze te behoeden voor de volgende generaties d.m.v. efficiënte en duurzame productie. De burger –als consument- is zich daar vaak onvoldoende bewust. De werkgroep probeert aan bewustwording van de kerken bij te dragen door voorlichting en educatie. Waar nodig ondersteunt de werkgroep tevens kerken, pastores, predikanten bij hun pastoraat aan boeren met pastorale vragen. De interkerkelijke werkgroep Kerken en Landbouw is een diaconaal samenwerkingsproject van de PKN Classis Fryslân en Solidair Friesland.

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl