Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân


12-09-2021 9.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens

De boeren staan dicht bij het leven en de schepping en proberen deze te behoeden d.m.v. duurzame c.q. biologische productie. Het project “boer, burger, maatschappij” is er op gericht de reflectie nog dichter bij de plattelandssituatie te brengen, zodat er door middel van ‘gesprekken aan de keukentafel’ een dialoog kan ontstaan tussen agrariërs en burgers. Voor dit project verzoeken wij de diaconieën de bijdrage te verhogen of eenmalig extra bij te dragen, zodat een projectmedewerker kan worden aangetrokken om het project te begeleiden. De interkerkelijke werkgroep Kerken en Landbouw is een diaconaal samenwerkingsproject van de PKN Classis Fryslân en Solidair Friesland. 

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl